NRA Flyg 2010
National Research Agenda

Sveriges inhemska flygindustri – med tillhörande forskning – skapar en fantastisk teknologiutveckling och kompetensuppbyggnad.

För att på bästa sätt kunna dra nytta av detta behöver vi samla oss på nationell nivå.

Samlingsplats: NRA Flyg – en flygforskningsagenda.

På den här sidan laddar du ned ditt eget exemplar.

Här finns även tilläggsskriften Fyra program för Innovation (NRA Flyg 2010 – Addendum 2011:1) att ladda ned.

 

 

NRA Flyg 2010 är resultatet av ett unikt samarbetsprojekt där företag, akademi och institut – i samarbete med berörda myndigheter – har enats om inriktningen för framtidens flygforskning i Sverige. Flygforskningsagendan syftar till att skapa en bred nationell samsyn gällande mål, inriktning och omfattning för svensk flygteknisk forskning och Sverige som flygteknisk nation.

Överlämning!

Den 10 februari överlämnades NRA Flyg 2010 till Regeringen. Jan Nygren, ordförande Högskolan Väst och representant för aktörerna bakom agendan, redovisade arbetet och initierade en dialog och diskussion om hur rapportens identifierade områden kan konkretiseras och stärkas.
Värd för mötet på Näringsdepartementet var Utbildningsdepartementets statssekreterare Peter Honeth.

Övriga deltagare vid dialogen • Chalmers: Rektor Karin Markides • FM: Utvecklingschef Michael Moore • FMV: GD Gunnar Holmgren • FOI: GD Jan-Olof Lind • HV: Styrelseordförande Jan Nygren • LiTH: Dekan Helen Dannetun • Saab: Affärsområdeschef Pontus Kallén • SAI: Mats Palmberg • VINNOVA: Vice GD Eva Lindencrona • Volvo Aero: VD Staffan Zackrisson

NRA Flyg 2010 anger:

 • Konkreta mål för 2020 och 2040 (sid 24–25) – vi vet var vill vi stå i framtiden, baserat på vår kompetens och hur utvecklingen bedöms bli.
 • Prioriterade forskningsområden (sid 27) för svenska flygforskningsaktörer – vi vet vilka teknikområden vi ska ägna oss åt för att nå målen.
 • Nio punkter för Flygsveriges bästa (sid 38–41)  – vi listar nio konkreta uppgifter som måste lösas för att våra mål ska bli verklighet, inklusive förslag på forskningsprogram. Vi föreslår även sammankallande för de nio punkterna, så att de första stegen ska vara lätta att ta.

Samtidigt som NRA Flyg 2010 enar aktörerna ska den också utgöra ett underlag för svenska politikers och forskningsfinansiärers beslut i frågor rörande framtida forskning och utveckling inom området flygteknik, både på nationell och på europeisk nivå.

NRA Flyg 2010 stakar ut en väg för svensk flygforskning fram till år 2040, där högt ställda miljömål och vikten av en stärkt flygteknisk forskningsfinansiering är några viktiga komponenter.

 • Här laddar du ned ditt exemplar av NRA Flyg 2010 i pdf-form:
  nraflyg2010.pdf
  (Filen är 6 MB stor och kan ladda ganska långsamt. Högerklicka för att spara ned till disk.)
   
 • Här kan du också ladda ned en presentation (18 bilder) som beskriver flygforskningsagendan:
  nraflyg2010-pres.ppt
  (Filen är 6,8 MB stor och kan ladda ganska långsamt. Högerklicka för att spara ned till disk.)
   
 • Vill du gå på djupet kan du även ladda ned ett dokument som kopplar ihop våra prioriterade teknikområden med våra mål inför 2020 och 2040 samt med de aktörer som arbetar inom respektive område:
  nraflyg2010-matris.pdf
  (43 kB)
   
 • Här laddar du ned ditt exemplar av tilläggsskriften som beskriver de fyra föreslagna forskningsprogrammen mer i detalj: Fyra program för innovation (NRA Flyg 2010 – Addendum 2011:1) i pdf-form:
  nraflygadd20111.pdf
  (Filen är 5 MB stor och kan ladda ganska långsamt. Högerklicka för att spara ned till disk.)
   

NRA Flyg 2010 är framtagen av: VINNOVA, FMV, FM, FOI, Saab, Volvo Aero, LiU, KTH, Chalmers, LTU, HV, SAI och Teknikföretagen. Redaktör: Gunnar Linn, LinnSideOut.

Denna sida uppdaterades 110703 klockan 21:30. Sidan använder inte cookies.

Kontakt: info@nraflyg.se